Graffitiverwijdering

Voor veel mensen een uiting van kunst, maar voor de eigenaren van panden die 'beklad' zijn met graffiti een grote ergernis. Dienstverleningsbedrijf Moes in Oosterwolde werkt voor particulieren, bedrijven, gemeenten en verenigingen van eigenaren om de graffiti vakkundig te verwijderen.